«Империя ковров»
г. Димитровград,
ул. Баданова 102 А,
тел: (84235) 7-46-68
Ирина: 8-927-803-76-25
Олег: 8-927-823-76-23
e-mail: TEK-AVTO@mail.ru